Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România (CSIER) din cadrul Federației Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic (FCER – CM) și-a schimbat titulatura, devenind Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România „Wilhelm Filderman”. Schimbarea de titulatură a fost aprobată de Comitetul Director al FCER – CM.

Wilhelm Filderman (1882-1963) a avut un rol esențial în dezvoltarea și prezervarea vieții evreiești, precum și în obținerea și apărarea drepturilor evreilor în vremuri de cumpănă. Lider timp de trei decenii al principalelor organizații evreiești, a ținut piept atât tendințelor extremiste, în perioada interbelică, cât și regimurilor dictatoriale – carlist, legionar, antonescian și comunist. Preocupat de a documenta viața evreiască, Filderman a lăsat în urmă scrieri fundamentale și o bogată arhivă, fără de care am ști infinit mai puțin despre istoria evreilor din România în secolul al XX-lea.

Rolul său este încă insuficient cunoscut și recunoscut în România, în comparație cu respectul de care se bucură în afara granițelor. Astfel, includerea numelui lui Wilhlem Filderman în titulatura instituției a reprezentat o formă de recunoaștere a meritelor personalității lui.

CSIER, instituție înființată în mai 1977, este o structură de cercetare, documentare și prezervare a patrimoniului documentar din cadrul Federației Comunităților Evreiești din România.

Adresă: Calea Călărași 57B, sector 3, București

Tel: +4021 315 10 45

Mail: fcer.csier@gmail.com

www.csier.ro