CHEWRA - KADISCHAH - Actul constitutiv și Statutele - 14 septembrie 1909 vizualizare