Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România (CSIER), structură de cercetare în cadrul Federației Comunităților Evreiești din România Cultul Mozaic (FCER-CM), scoate la concurs postul de  arhivist, cod COR 262101.

Atribuțiile postului: prelucrarea fondului arhivistic al CSIER; constituirea și gestionarea bazelor de date și a inventarelor fondurilor arhivistice ale Centrului; acordarea asistenței de specialitate cercetătorilor acreditați la sala de lectură a CSIER și celorlalte structuri deținătoare de arhivă din cadrul FCER-CM.

Bibliografie: Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale; Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 345/2007; Normativ privind caracteristicile tehnico-functionale ale spațiilor și echipamentelor de depozitare și conservare a arhivelor aflate în administrarea creatorilor publici și privați de arhivă, aprobat prin Ordinul de zi al Directorului general al Arhivelor Naționale nr. 235 din 5 iulie 1996.

Dosarele de concurs trebuie să conțină: copie după actul de identitate, acte de studii universitare și, dacă este cazul, postuniversitare; Curriculum Vitae; o formă de certificare a competențelor în domeniul arhivistic; cerere de înscriere la concurs.

Dosarele vor fi depuse până în data de 5 aprilie 2018 la sediul CSIER, str. Calea Călărașilor nr. 57B, București, sector 3. Concursul va avea loc în data de 16 aprilie 2018. Detalii la tel. 021/3151045; email: fcer.csier@gmail.com.